top of page

Mechanical Finder yazılımı ile sonlu elemanlar analizi çalışmalarında bir adım öne geçin!

Hepsi Bir Arada

Mechanical Finder, Kantitatif BT tabanlı sonlu eleman analizi için gereken tüm fonksiyonları içerir. Bu; DICOM içe aktarma, segmentasyon, implant yerleşimi, mesh modeli oluşturma, malzeme seçimi, sınır koşullarının belirlenmesi, analizlerin çözülmesi ve sonuç değerlendirmesi gibi tüm prosedürleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Homojen Olmayan Materyaller

Kemiğin sonlu elemanlar analizi, kortikal kemik ve süngerimsi kemikten oluşan iki katmanlı bir modelle yapılmıştır. Bununla birlikte, malzeme özelliklerinin homojen olmaması, kemik stresini ve kırılmayı değerlendirmek için önemlidir. Mechanical Finder ile tamamen homojen olmayan modeller yapabilirsiniz.

Teknik Destek

Kemiğin sonlu elemanlar analizinin amacı tıbbi gereksinimlere dayandığından, doktorların analizde neler yapmak istediğini sadece mühendislik altyapısıyla anlamak zordur. Konferanslar, analiz hizmeti ve desteği sayesinde doktorlarla defalarca tartıştık ve analiz ettik. Edindiğimiz tecrübelerle, sadece yazılımı kullanma desteği değil, aynı zamanda analiz danışmanlığı da sağlıyoruz.

BT-Tabanlı Modelleme

3B kemik modeli DICOM verilerinden oluşturulabilir, bu sayede hastaya özgü kemik geometrisini modele yansıtılabilir. Görüntü işleme veya manuel düzeltme yoluyla BT verilerinden ilgili alan (ROI) belirlenerek 3B model oluşturulabilir. Oluşturulan modelde hastaya ait kemik kusurları gözlemlenebilir, planlanan cerrahi prosedür simüle edilebilir. 

dinamik analiz görseli

Dinamik Analiz

Statik analize ek olarak atalet kuvvetini dikkate alan dinamik analizler de yapılabilir. İlk hız tanımıyla veya zamanla değişen yük ayarlamasıyla, çarpışma ve çarpma gibi kısa sürede gerçekleşen olaylar analiz edilebilir.

nonlineer malzeme analizleri fotoğrafı

Nonlineer Malzeme Analizleri

Mechanical Finder ile anatomik

modellerin plastisitesi ve kırılma mekaniğiyle

ilgili doğrusal olmayan analizler de

gerçekleştirilebilir. Klinik kırıkları

bilgisayar simülasyonu ile

değerlendirmek için kırık hattına sahip

bir tomografi verisi kullanabilir veya

kemik modeli üzerinde kırık hattı

oluşturulabilir. Ancak genellikle yer

değiştirme yük eğrisinden kemik

mukavemeti olarak bulunur. Sonlu

eleman analizinin kadavra deneysel

validasyonu hakkında bazı

makaleler vardır.

Kontakt Analiz

Parçalar arasındaki kontakt durumu, kemik ve implant gibi malzemelerin sınırında ayarlanabilir. Ayrıca, birden fazla malzeme arasında da kontakt kurulabilir ve bu kontakt yüzeyleri arasında sürtünme katsayısı tanımlanabilir. Tanımlanan sürtünmeli kontakt durumuyla, ameliyat sonrası durum için daha gerçekçi bir model oluşturmak mümkündür.

kontakt analiz fotoğrafı

Geometrik Nonlineerite İçeren Analizler

Sadece küçük deformasyon teorisine dayanan analizler değil, aynı zamanda geometrik doğrusal olmayan analizler de yapılabilir. Özellikle büyük deformasyon ve rotasyonların olduğu analizler, geometrik doğrusal olmayan analiz metoduyla doğru bir şekilde yapılabilir. Ayrıca, intervertebral disk gibi yumuşak dokular süperelastik malzeme modeliyle modellenebilir.

geometrik nonlineerite içeren analizler
implant uygulamaları fotoğrafı

İmplant Uygulaması

İmplant, protez gibi modeller ve   BT verilerinden oluşturulan geometriler STL formatında ve içe aktarabilirsiniz. İmplantın konumu, implantı çevreleyen BT görüntüleriyle birlikte ayarlanabilir. Ayrıca, implant modellerinin dönme ekseni ve  merkezi ayarlanarak modellerin kemik içine yerleşimi kolayca yapılabilir.

Shell ve Truss Elemanı

Tetrahedral elemanlara ek olarak, shell ve truss elemanlar modelleyebilmek mümkündür. Truss elemanlar gerinim-gerilim ilişkisi ile tanımlanabilir ve kuvvetin sadece çekme yönünde çalıştığı ligamanları modellemek için kullanılır.

Resim ve Video

Malzeme özelliklerinin tanımlanması veya sonuç ekranı gibi her adımda ekranı resim olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca, farklı implant modellerinin sonuçlarını karşılaştırırken uygun olan kamera açısını kaydetme işlevi de mevcuttur. Birden çok kare video dosyası olarak da kaydedilebilir. Web sayfamızda bulunan videolar bu işlev kullanılarak oluşturulmuştur.

resim ve video görselleri

Mesh Geometri

BT üzerinden oluşturulan kemik geometrisi STL formatında dışarıya aktarılabilir. Aynı zamanda, tetrahedral mesh oluşturduktan sonra yüzey mesh'inin çıktısı alınabilir başka analizlerde yeniden kullanılabilir.

mesh geometri fotoğrafı

Dental İmplant Örneği

Program Kullanım Örneği

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi

Windows 8 / 10 / 11  (64bit)

Monitör

1280×1024 ve üzeri çözünürlük.

İşlemci

Intel® CoreTM i7, i9, Intel® Xeon®

Depolama

RAM

Standart Sürüm: 8 GB ve üzeri Genişletilmiş Sürüm: 16 GB ve üzeri

*Analiz edilebilir model boyutu, RAM bellek boyutuna bağlıdır.

100 GB ve üzeri disk alanı.
*Özellikle projeyi kaydetmek için gerekli
(Proje verileri
, harici depolamaya kaydedilebilir.).

Ekran Kartı

Harici: NVIDIA®, AMD

Dahili: Intel® Entegre Grafikler

*AI segmentasyonu, NVIDIA grafik kartı gerektirir.

arka plan fotoğrafı renkli ve hareketli

Mechanincal Finder Yazılımı Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bizimle İletişime Geçin!

bottom of page